COMPETÈNCIES DIGITALS DEL FUTUR (CAT, subtítulos en ESP)

COMPETÈNCIES DIGITALS DEL FUTUR (CAT, subtítulos en ESP)

La meva presentació al Segon Congrés de Competències Digitals: