MY NEW BOOK: EDUCATING HUMANS

MY NEW BOOK: EDUCATING HUMANS

My new book about the future of education in a world plenty of smart machines (In Catalan). Soon version in Spanish.

En un nou món global, la informació està permanentment a
disposició de les persones i la traducció automàtica és una
realitat. L’ésser humà conviu amb màquines intel·ligents que
cada cop més fan tasques que abans es consideraven eminentment
humanes. En aquest nou escenari, les idees atrevides
es converteixen ràpidament en serveis o objectes d’ús
quotidià.

En aquest futur immediat no té sentit entrenar els joves per
fer les tasques que pot realitzar una màquina. Les persones
som molt diferents de les màquines en molts sentits. És en la
potenciació de les característiques humanes on rau la nostra
essència com a espècie. La curiositat, la creativitat, la imaginació,
l’esperit crític, l’empatia, la col·laboració, la sensibilitat,
la capacitat d’idear, de fabricar, de construir amb les mans…
són, segurament, les facultats i les habilitats humanes més
notòries.

En aquest escenari canviant i divers, l’educació té plantejat
un gran repte: descobrir el talent de cada persona i animar-la
a desenvolupar-lo al màxim desplegant les seves capacitats.
Aquesta nova educació es basa en aspectes tan fonamentals
com l’experimentació, la col·laboració i la integració, aquesta
sorprenent habilitat per crear alguna cosa nova a partir de la
síntesi dels components més variats.

Tenim el compromís de transformar l’educació i adaptar-la
als nous temps. De fet, ara disposem de l’oportunitat d’avançar-
nos al futur. Però hem de fer-ho entre tots, en nous espais
educatius, organitzats segons els objectius que es persegueixen,
i amb una nova fornada d’educadors compromesos,
ben formats i especialitzats a descobrir i potenciar la forma
d’aprenentatge més útil i eficaç per a cada persona.
És una nova educació. Una educació radicalment humana en
un món de màquines.